ศค.จชต. เป็นตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบที่ดิน เพื่อจัดสร้างโรงเรียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกิจกรรมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาเพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เป็นประธาน ได้พบปะผู้นำศาสนาของทุกศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง กล่าวมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาเพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2565-2570
ในโอกาสนี้ บริษัทปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ ได้ส่งมอบที่ดิน ให้กับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เพื่อจัดสร้างโรงเรียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้ส่งมอบที่ดินให้กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการรับมอบที่ดินดังกล่าว ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Similar Posts