ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด – ปิด การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ

             วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายภิญญา รัตนวรชาติ รอง ผอ.ศค.จชต. และบุคลากร ศค.จชต. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด – ปิด การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ ภายใต้โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค 7 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการโดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มีกำหนดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนชาย อายุไม่เกิน 16 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและลดปัญหาสิ่งเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดน เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพที่แข็งแรงจึงได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2565 ขึ้น ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ขอบคุณภาพจากเพจ : สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

Similar Posts