ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เชิญชวนนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “Southern Border Provinces International Education 2022 เปิดมุมมองการศึกษาต่อต่างประเทศ” ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านลิงค์ https://forms.gle/ac5kb8sEguAzTfbk6 หรือ Scan QR code ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม   โทร 073-420360

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *