ศค.จชต. หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ จชต. ที่เดินทางกลับมาจากประเทศซาอุดีอาระเบีย

                   เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ดร. วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับมาจากประเทศซาอุดีอาระเบีย ผ่านระบบประชุมออนไลน์ทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) โปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อสำรวจข้อมูลนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศซาอุดีอาระเบีย และหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา ด้านการศึกษาต่อของผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศซาอุดีอาระเบีย

Similar Posts