วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ บุคลากร ศค.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารระดับหมู่บ้าน/ตำบล กับศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นำโดย นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะติดตามฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับหมู่บ้าน/ตำบล โดยได้ลงตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ อำเภอนาทวี จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ กศน.ตำบลประกอบ กศน.สงขลา โรงเรียน ตชด.เชิญ พิศลยบุตร กองกำกับการ ตชด.43 สงขลา โรงเรียนบ้านลำชิง สพป.สงขลา.เขต 3 และอำเภอจะนะ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านปากบาง สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านสุเหร่า สพป.สงขลา เขต 3 และโรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา สช.จังหวัดสงขลา