|

รับสมัครคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) แบบอย่างที่ดี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2565

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) แบบอย่างที่ดี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1A1sKRP9Lv7_OS3BZ3Ih0OBLKBWh-t7DS?fbclid=IwAR1x6nDuIbsAfuInqAQ3FKG_SdMo7_aj7uhMOoqQgLugHtAkPXVvqZNOPRY

Similar Posts