ศค.จชต. ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

               วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้การดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 14 หน่วยงาน โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางสาวชญาดา เก้าเอี้ยน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศค.จชต. เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ทั้งนี้ ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีลงนามดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

Similar Posts