ศค.จชต.ร่วมสัมมนาจัดทำ (ร่าง) แผนเสริมสร้างความเข้าใจฯ

                 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. พร้อมด้วย บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาจัดทำ (ร่าง) แผนเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อยุติเงื่อนไขอันเป็นรากสาเหตุของปัญหา (เชื้อชาติ ศาสนา มาตุภูมิ และการศึกษาเพื่อความมั่นคง) ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งการประชุมดังกล่าว ศค.จชต.ได้ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานบูรณาการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเข้าร่วมการแบ่งกลุ่มสัมมนาจัดทำร่างแผนเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อยุติเงื่อนไขอันเป็นรากสาเหตุของปัญหา (เชื้อชาติ ศาสนา มาตุภูมิ และการศึกษาเพื่อความมั่นคง) ปี พ.ศ. 2566 – 2570

Similar Posts