ศค.จชต.ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

                วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมฯ ทั้งนี้ ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. และบุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอธิปัตย์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 4 กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ได้เสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารทุนฯ พิจารณาทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ จำนวนทั้งสิ้น 622 ราย

Similar Posts