|

รับสมัครอบรมผู้กำกับลูกเสือ สามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.)
📣ประกาศ รับสมัครอบรมผู้กำกับลูกเสือ สามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
✅เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 – 30 กรกฎาคม 2565
✅รับจำนวนจำกัด 100 คน
✅ฟรีค่าใช้จ่าย
❗รับสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการ
❗ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1AjKmWZToADQryzMhLR6V29mCLPcqmxMf?fbclid=IwAR3wsllmh-UHs35F9M84tThs0jTaM3AP33CdYWHq2D4LkkngtcwuoDDgTkg    ติดต่อสอบถามโทร 073 – 420360 หรือ 087-3977224
นายหาซัน มะสาเม๊าะ

Similar Posts