วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมพิธีฯ ทั้งนี้ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ และประชาชนชาวปัตตานีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอย่างพร้อมเพรียง ณ ลานศิลปและวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี