ศค.จชต.ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำปี 2565

         วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายภิญญา รัตนวรชาติ พร้อมด้วย ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ.ศค.จชต. และบุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีนายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี และบุคลากรศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้พบปะพูดคุยและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและปรึกษาหารือประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิด อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อส่วนราชการในโอกาสต่อไป

Similar Posts