ศค.จชต. ต้อนรับทีมบริหารคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

              วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้อนรับทีมบริหารคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มูหัมหมัดรอฟลี แวหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม พร้อมทีมบริหารคณะฯ เข้าเยี่ยมศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.รายงานความคืบหน้าการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาฐานสมรรถนะและปรึกษาแนวทางการผลักดันสู่การนำไปใช้ประโยชน์
2.การช่วยเหลือนักศึกษาที่วุฒิการศึกษาไม่รับรองจากประเทศโดยการเทียบประสบการณ์ กับคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
3.การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาออนไลน์สำหรับนักเรียนที่ต้องการเทียบวุฒิการศึกษา
4.ยกระดับศักยภาพภาษาอาหรับของนักเรียนสู่ตลาดแรงงานในอนาคต โดยศูนย์ภาษาอาหรับคณะวิทยาการอิสลาม
ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Similar Posts