ศค.จชต.ประชุมวางแผนการดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6/2565

          วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ชั้น 1 โดยมีรองผู้อำนวยการศูนย์ฯและผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมประชุม

Similar Posts