ศค.จชต. ร่วมการประเมินคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบ ระดับจังหวัด (รอบตัดสิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. ร่วมการประเมินคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการคัดเลือกฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ นายสมบูรณ์ หลักทรัพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางนรา นายมูรซีดีน เซ็ง โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะมัรดียะห์ ผู้แทนประธานสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดนราธิวาส และนายอิบรอฮิม ปากียา นักวิชาการอิสลามศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันศึกษาปอเนาะ ในการประเมินคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบ ระดับจังหวัด (รอบตัดสิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เชิงประจักษ์ โดยมีภาคีเครือข่าย และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะที่เข้าร่วมจัดการศึกษากับสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

Similar Posts