ศค.จชต. ประชุมวางแผน การจัดกิจกรรมสัมมนาประเด็น “สร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

             วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมวางแผน การจัดกิจกรรมสัมมนาประเด็น “สร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมี ศึกษาธิการภาค 7 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เข้าร่วมประชุมฯ
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม และกลุ่มเป้าหมาย ในการร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Similar Posts