ศค.จชต. ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 8/2565

    วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายภิญญา รัตนวรชาติ รอง ผอ.ศค.จชต. เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อร่วมรับฟัง การสรุปผลการดำเนินงานของทุกส่วนราชการในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับทราบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อให้ส่วนราชการ และหน่วยงานได้ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่างๆของจังหวัดปัตตานี โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องพญาตานี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Similar Posts