ศค.จชต.ประชุมวิเคราะห์ สังเคราะห์ฐานข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนบูรณาการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาฯ

      วันจันทร์ที่ 29 และวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) มอบหมายให้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการ (ศค.จชต.) และบุคลากรกลุ่มสารสนเทศการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมวิเคราะห์ สังเคราะห์ฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนบูรณาการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการภายนอกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ในการว่างแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สามารถบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกับศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีพล.ต.วรเศรษฐ์ เจริญพล รอง ผอ.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

Similar Posts