ศค.จชต.ประชุมวิเคราะห์ สังเคราะห์ฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนบูรณาการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

วันที่ 1 กันยายน 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) มอบหมายให้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการ (ศค.จชต.) เป็นประธานให้การประชุมวิเคราะห์ สังเคราะห์ฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนบูรณาการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาร่วมกับหน่วยงานบูรณาการภายนอก ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมีบุคลากรกลุ่มสารสนเทศการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ศึกษาธิการภาค 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1, เขต 2 , เขต 3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1, เขต 2 , เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1, เขต 2 , เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส , สงขลา สตูล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา , ปัตตานี , นราธิวาส , สงขลา , สตูล สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ปัตตานี , นราธิวาส , สงขลา , สตูล และผู้แทนประธานอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส , สงขลา และสตูล เข้าร่วมประชุมดังกล่าวเพื่อวางแผนการดำเนินงานฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการวางแผนการพัฒนาด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Similar Posts