ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้นายภิญญา รัตนวรชาติ รอง ผอ.ศค.จชต. กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวเมวลักษณ์ ชูชนะ เนื่องในโอกาสรายงานตัวเข้ารับตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีบุคลากร ศค.จชต. ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 1 ชั้น 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี