ศค.จชต. คัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะแบบอย่างที่ดีฯ ระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้

           ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. และนายภิญญา รัตนวรชาติ รอง ผอ.ศค.จชต. ลงพื้นที่คัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะแบบอย่างที่ดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2565 ร่วมกับ คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะแบบอย่างที่ดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อคัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะแบบอย่างที่ดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะแบบอย่างที่ดีในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับต่อไป

Similar Posts