ศค.จชต. ติดตามการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับหมู่บ้าน/ตำบล

          ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. พร้อมด้วยคณะติดตามฯ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับหมู่บ้าน/ตำบล จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565 เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งการติดตามการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับหมู่บ้าน/ตำบล ในครั้งนี้ มีผู้แทนจาก ศธจ.ยะลา สพป.ยะลา เขต 3 ร่วมเป็นคณะติดตามฯ โดยได้ลงติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านโต โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) โรงเรียนบ้านราโม และโรงเรีบยบ้านมาลา จังหวัดยะลา

Similar Posts