ศค.จชต. ร่วมประชุมส่วนราชการเพื่อบูรณาการกรอบงานด้านการพัฒนา ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

         ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมส่วนราชการเพื่อบูรณาการกรอบงานด้านการพัฒนา ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อร่วมรับฟังการขับเคลื่อนกรอบงานด้านการพัฒนา ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร จัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

Similar Posts