ศค.จชต.เข้าร่วมกิจกรรม “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานศึกษาธิการภาคใต้”

          ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายภิญญา รัตนวรชาติ รอง ผอ.ศค.จชต. พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2565 ณ โรงแรมขนอมซันไรส์ รีสอร์ทแอนด์โฮเทล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ และมีผู้บริหารบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ,ภาค 6 ,ภาค 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 14 จังหวัด และศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี เสริมพลังเพื่อสร้างมิติการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 การสร้างและส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ การปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตด้วย “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” สู่การปฏิบัติของสำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ต่อไป

Similar Posts