ศค.จชต. สัมมนาประเด็น “สร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของสถาบันศึกษาปอเนาะ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

            วันที่ 13 กันยายน 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต.เป็นประธานเปิดการสัมมนาประเด็น “สร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของสถาบันศึกษาปอเนาะ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”ณ ห้องประชุมศรีนาฆารา ชั้น 3 โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี บาบอ สุวารี สาแล นายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาประเด็น “สร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งการจัดกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อสัมมนาถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลการจัดการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะ ที่มีผลการปฏิบัติงานที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรในพื้นที่ ต่อไป
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชน ผู้รับใบอนุญาต โต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู ผู้สอนสถาบันศึกษาปอเนาะ รวมทั้งสิ้น 95 คน โดยมีการนำเสนอผลการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียน ของสถาบันศึกษาปอเนาะ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่
1.สถาบันศึกษาปอเนาะแสงอรุณศาสน์ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
2.สถาบันศึกษาปอเนาะตาจุดตอลีบีน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
3.สถาบันศึกษาปอเนาะบุสตานุลอารีฟีน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
4.สถาบันศึกษาปอเนาะอิห์ยาอ์อุลูมิดดีน อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

Similar Posts