ศค.จชต.ร่วมพบปะยามเช้า ประจำปี 2565 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี

   วันที่ 14 กันยายน 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ.ศค.จชต. พร้อมด้วย บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำปี 2565 โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ได้จัดกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำปี 2565 เพื่อพบปะ และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สามารถปรึกษาหารือ ประสานการปฏิบัติงานกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ในพื้นที่อำเภอหนองจิก ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี

Similar Posts