วันที่ 15 กันยายน 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนโครงการภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ฉบับจัดสรรงบประมาณ) เพื่อทบทวนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2565 โดยมีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และบุคลากร ศค.จชต.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings