วันที่ 12 กันยายน 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ.ศค.จชต. เข้าร่วมพิธีเปิดและสังเกตุการณ์การจัดกิจกรรม “คำตอบ อยู่ที่ตำบล” ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. และศูนย์ประสานงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการแบ่งปัน ด้สนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมี พลโท ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี