วันที่ 16 กันยายน 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ.ศค.จชต. เข้าร่วมกิจกรรม”ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ เสริมสร้างเครือข่ายจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมี ผศ.ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธาน ซึ่งเป็นความร่วมมือ ของสโมสรบุคลากรวิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับฝ่ายกิจการพลเรือน กองทัพบก จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ราษฎร์ รัฐ รวมพลัง: บทบาทในการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ”      ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ขอขอบคุณ ภาพจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี