วันที่ 17 กันยายน 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายภิญญา รัตนวรชาติ รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้” ระดับ จชต. เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบผู้ที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้” โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings