วันที่ 16 กันยายน 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ.ศค.จชต. ร่วมบรรยาย หัวข้อ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในยุคความปกติใหม่ ในการแถลงและเผยแพร่ผลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการของศูนย์อำนวยบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2564 จัดโดย คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี