วันที่ 23 กันยายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6/2565 โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมฯ ทั้งนี้ ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. และบุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพญาอินทิรา ชั้น 2 โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ทั้งนี้ได้เสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารทุนฯ พิจารณาทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ จำนวนทั้งสิ้น 317 ราย