ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
https://www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training
1.ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ) จำนวน 5 ทุน โดยมีกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2565 – 30 มิถุนายน 2566
https://www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training/non-eng
2.ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมทางวิชาการนานาชาติ) จำนวน   5 ทุน โดยมีกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2565 – 30 มิถุนายน 2566
https://www.ocsc.go.th/…/gov-training/academic-conference

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *