ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวต ประจำปี ค.ศ. 2022 – 2023 จำนวน 5 ราย
โดยผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอชื่อจากกระทรวงศึกษาธิการ