วันที่ 29 กันยายน 2565 ดร. วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียง รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยบุคลากร ศค.จชต. ร่วมกับ นายสมทรง งามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบปะและให้โอวาทนักเรียนผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวต ประจำปี ค.ศ. 2022 – 2023 โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings เพื่อให้โอวาทและสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าว รวมทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ การใช้ชีวิตในต่างประเทศ และช่องทางติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ โดยเน้นย้ำให้นักเรียนมีความตั้งใจและพากเพียรในการศึกษา และประสบความสำเร็จในการเรียนเพื่อกลับมาพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป