วันที่ 30 กันยายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และผอ.กลุ่มฯ ร่วมพิธีรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องด้วย นายสุภัทร จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ทางระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการสูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาใสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ได้รับ-ส่งงาน ระหว่าง นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เพื่อดำเนินงานตามภารกิจของ ศค.จชต. ต่อไป

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *