วันที่ 29 กันยายน 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นประธานการประชุมติดตาม ประเมินผล และรายงานสรุปผลโครงการบริหารจัดการทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของทายาทผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ชั้น 1 โดยมีบุคลากรศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ได้สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ ห้วงที่ผ่านมาและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *