วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพบปะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในการประชุมประจำเดือนของอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารภารกิจการดำเนินงานของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายเมษัณฑ์ โสภากัณฑ์ นายอำเภอหนองจิกเป็นประธาน ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 1 ชั้น 2 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้