วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากร ศค.จชต. ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่ง ของ ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี