วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการ ศค.จชต. และคณะ ร่วมแสดงความยินดี กับนายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่