วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการ ศค.จชต. ให้การต้อนรับ พลเอกเทิดศักดิ์ ดำขำ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พร้อมด้วย พ.อ.อนุสรณ์ สิทธิสกุลรัตน์ รอง ผบ.ฉก.สันติสุข พ.อ.อุดมศักดิ์ ประสบศรี รอง ผบ.ฉก.สันติสุข พ.อ.วิทยา กาญจนพัฒน์ เสธ.ฉก.สันติสุข และ พ.อ.ระวีพล ปวงนิยม รองเสธ ฉก.สันติสุข เพื่อหารือและประสานการปฏิบัติร่วมกันในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกลไกการศึกษา โดยขอรับทราบโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า ตลอดจนผลจากการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมา เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป