วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานกล่าวการต้อนรับคณะศึกษาดูงามจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาศึกษาดูงาน “การศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการเพื่อพัฒนาการศึกษา” พร้อมทั้งบรรยาย หัวข้อ“การศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการเพื่อพัฒนาการศึกษา” ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า 1
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการพัฒนาผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ได้ขอความอนุเคราะห์ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ เรื่อง “การศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการเพื่อพัฒนาการศึกษา” โดยมี นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี วิทยากรพี่เลี้ยง นำคณะ เข้าศึกษาดูงาน ในเวลา 08.30 น.
ในการเข้าศึกษากดูงานครั้งนี้ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร ศค.จชต. ให้การต้อนรับ และร่วมฟังบรรยาย