วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศค.จชต. มอบหมายให้นายธนาวุฒิ ตรงนิตย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม