วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมขับเคลื่อนศึกษาความพร้อมและเตรียมการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์หลักสูตรเข้มข้นและการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Zoom meeting เพื่อร่วมรับฟัง แนวทางการดำเนินงาน การจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์หลักสูตร เข้มข้น และโรงเรียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี