วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ.ศค.จชต. และปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการของกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ด้านการศึกษา อีกหน้าที่หนึ่ง พร้อมด้วย บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมทบทวนตำบลเป้าหมาย เพื่อเป็นพื้นที่ของงานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) เพื่อทบทวนและซักซ้อมความเข้าใจตำบลเป้าหมายในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายร่วมกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 4 กอ.รมน.ภาค 4 สน.