วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยบุคลากร ศค.จชต. ร่วมประชุมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการหารือและหาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน” แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี