วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) โดยนายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยบุคลากร (ศค.จชต.) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภิญญา รัตนวรชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต) เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เเละนายเชาว์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก โอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายผะกรุรสี อาเเว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวต้อนรับ ซึ่งพิธีต้อนรับจัดขึ้น ณ ห้องประชุมโสภาพิสัย โรงเเรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ข้าราชการ ผู้บริหารโรงเรียน นายกสมาคมปอเนาะ/ตาดีกา โรงเรียนเอกชนในและนอกระบบ ร่วมให้เกียรติแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้และของที่ระลึก

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *