ศค.จชต.ประชุมวิเคราะห์ สังเคราะห์ฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนบูรณาการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

      วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) มอบหมายให้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการ (ศค.จชต.) เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์ สังเคราะห์ฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนบูรณาการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีบุคลากรกลุ่มสารสนเทศการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศค.จชต.) ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการภายนอกศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงานฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และวางแผนพัฒนาด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Similar Posts