ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงาน (Organizer) พิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Similar Posts