e-Services

บริการออนไลน์

สถิติการศึกษา
เอกสารเผยแพร่
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์ม

ข่าวสารและกิจกรรม

News&Events
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศ/รับสมัคร

ศค.จชต. สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Admin ประชาสัมพันธ์ กันยายน 25, 2022

ศค.จชต.ร่วมพบปะยามเช้า ประจำปี 2565 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี

Admin ประชาสัมพันธ์ กันยายน 14, 2022

ศค.จชต. สัมมนาประเด็น “สร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของสถาบันศึกษาปอเนาะ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

Admin ประชาสัมพันธ์ กันยายน 14, 2022

ศค.จชต.จัดประชุมสัมมนาประเด็น “สร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

Admin ประชาสัมพันธ์ กันยายน 14, 2022

ศค.จชต.เข้าร่วมกิจกรรม “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานศึกษาธิการภาคใต้”

Admin ประชาสัมพันธ์ กันยายน 14, 2022

ศค.จชต.ติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Admin ประชาสัมพันธ์ กันยายน 12, 2022

Event Calendar

ปฏิทิน
กิจกรรม

องค์กรหลัก

องค์กรหลัก ในจังหวัดชายแดนภาคใต้